appelscha-pbalogo-pbaDe doelstelling van de Plaatselijk Belang Appelscha luidt:

"...de behartiging van plaatselijke belangen in Appelscha in de meest ruime zin, met name op het gebied van verkeer, milieu, economische zaken, recreatie, welzijnsvoorzieningen en coördinatie van buurtbelangen"

 

Plaatselijk Belang Appelscha wil vooral een intermediair zijn, een brugfunctie vervullen tussen de plaatselijke bevolking en de diverse overheidsinstellingen, de Gemeente Ooststellingwerf in het bijzonder.
Zij wil als spreekbuis kenbaar èn bespreekbaar maken, wat er onder de inwoners leeft door wensen te verwoorden en te verdedigen.